top of page

תכנון בעזרת מחשב

אחד השירותים שלנו ב-MESA הוא שיעורים פרטיים בבניית קבצים עבור יצור בתכנת sketchup. בפגישות של אחד על אחד עם המורים שלנו ניתן ללמוד על תהליך התכנון והבנייה הדיגיטלית של מוצר או חלקי מוצר תוך בחינה מעמיקה של שלבי העבודה מול לקוח ושלבי היצור. התכנון המומחשב מאז המצאתו, מוכיח שניתן לחסוך במשאבים ואנרגיה בעבודות נגרות ושווה לקחת את ההזדמנות ולהתמקצע בו

Graph on Computer
bottom of page